Erasmus+

Erasmus+

duminică, 28 decembrie 2014

ERASMUS+ PREZENTAREA PROIECTULUIObiectivele proiectului de parteneriat strategic "employability - a challenge for youth - Dreams and reality"


  • Îmbunătăţirea calitatii si a eficienţei educaţiei şi formării;
  • Învăţarea pe tot parcursul vieţii; 
  • Promovarea egalităţii, coeziunii sociale şi a cetăţeniei active; 
  • Stimularea creativităţii, inclusiv a spiritului antreprenorial;
  • Îmbunătăţirea competenţelor TIC ale elevilor şi ale profesorilor implicaţi în proiect;
  • Folosirea limbii engleze ca limbă principală în toată Europa.

 REZUMATUL PROIECTULUI  

              ProiectulOcuparea forţei de muncă – o provocare pentru tineri între vis şi realitateeste un proiect european deoarece acest subiect îi interesează pe tineri care, în cadrul proiectului vor lucra pe echipe multinaţionale. Elevii vor afla, prin chestionare, contacte cu instituţiile locale, dezbateri ceea ce este specific zonei lor. Ei vor lucra prin e-Twinning, comunicare prin internet şi prin echipele pe care le vor forma în cadrul reuniunilor la activităţi de explorare, documentare şi promovare, care să pună în evidenţă o identitate europeană.
            Activităţile sunt mai convingătoare dacă ţările prezintă diversitatea situaţiilor europene înainte şi după criza economică.Proiectul îşi propune să testeze o serie de acţiuni menite să prevină şomajul prin facilitarea reconcilierii între cerere şi ofertă de locuri de muncă pentru cetăţenii europeni tineri care se apropie de prima lor experienţă de muncă .     
        Elevii din cele şapte ţări vor comunica între ei prin intermediul platformei eTwinning, unde vor fi postate şi toate produsele proiectului.
   Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu